Kiểu ăn kiêng thời thượng bất ngờ kìm hãm được ung thư phổi